Wonen Limburg – Energiemanager

Als energiemanager bij woningcorporatie Wonen Limburg verantwoordelijk voor het opstellen van de energiebeleidsplannen en de implementatie hiervan in de organisatie. Uitgangspunt van deze plannen zijn de alsmaar stijgende woonlasten van huurders die voor een steeds groter gedeelte bepaald worden door de energielasten. Enerzijds spelen de plannen voor het treffen van energiemaatregelen in de bestaande bouw en in de nieuwbouw een zeer belangrijke rol. Anderzijds begint de mondiale energieuitdaging bij de bewustwording van het energievraagstuk van bij de huurders en eigen medewerkers. Wonen Limburg heeft inmiddels een belangrijke voortrekkersrol binnen de woningcorporaties in Nederland op het gebied van energie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om het inzetten van duurzame energie-installaties (zoals warmtepompen met Warmte-Koude-Opslag)  mogelijk te maken, heeft Wonen Limburg een Energie BV opgericht. Hierin worden alle duurzame energievoorzieningen ondergebracht. De Energie BV is verantwoordelijk voor de totale exploitatie van de installaties.

 

Wonen Limburg – Energiemanager
Gipe BV - Broekbeemden 28 - 6097 DE Heel - M. 06 52311888 - E. info@gipe.nl