• n.v.t.

Hoezo, inkoop bij woningcorporaties

door Peter Hopmans

 

Een kleine 70% van de ‘bedrijfsopbrengsten’ bij woningcorporaties bestaat uit beïnvloedbare inkoop. Dit betekent dat 70% van elke euro die door het bedrijf vloeit, inkoop-gerelateerd is.  

Door de huidige liquiditeitsuitdagingen en financiële druk binnen de corporaties wint inkoop langzaam terrein, maar helaas nog niet op de professionele wijze zoals dit zou kunnen. Inkoop binnen de corporaties is nog onontgonnen terrein die een enorme bijdrage kan leveren aan het bedrijfsresultaat en de liquiditeitspositie. Met de nadruk op kan, want dit gebeurt in nagenoeg geen enkel geval.

We blijven veelal steken bij facilitair inkoop en het oogsten van wat laaghangend fruit. De functie van inkoper is vooralsnog een coördinerende functie. En met een beetje geluk mag hij of zij aanschuiven bij het staartje van de onderhandelingen om een extra korting te bedingen. Dit is een gemiste kans, omdat de inkoopfunctie veel meer kan bijdragen.

Het inkoopproces begint bij het positioneren van de inkoopfunctie. Wordt deze geplaatst daar waar de meeste 'spent' plaatsvindt of hangen we deze onder de financiële afdeling?

Wat gaat de rol van de inkoopfunctie zijn? Concentreert deze zich op de operationele inkoop met een vleugje tactiek? Of krijgt deze daadwerkelijk een strategische rol binnen de organisatie en neemt zij onder andere ook de bedrijfsprocessen onder de loep? En speelt zij een belangrijke rol bij het tot stand komen van ketenintegratie?

Hoe volgen we de inkoop? Zijn de systemen zodanig ingericht dat met een druk op de knop de juiste analyses uit het systeem gehaald kunnen worden en overzichten gecreëerd worden welke offerte-aanvragen er uit staan en wat voor een contracten er beschikbaar zijn?

Wie gaat de bestellingen plaatsen? Wordt dit uitgevoerd door de inkoopafdeling of wordt dit gedelegeerd binnen de organisatie? Wie is bevoegd en hoe is de procuratie geregeld?

En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan met vragen stellen.

De strekking van dit verhaal is dat inkoop verder gaat dan het adhoc bestellen en onderhandelen. Bij het juiste antwoord op elke vraag kan inkoop een enorme bijdrage verlenen aan het bedrijfsresultaat van een organisatie.


« Naar blog overzicht
Hoezo, inkoop bij woningcorporaties
Gipe BV - Broekbeemden 28 - 6097 DE Heel - M. 06 52311888 - E. info@gipe.nl